Wald bei Ossling

Bei Ossling
X-T1, Fuji XF27mm f2.8